Personalistika

Získame pre Vás kvalitných ľudí a stanovíme optimálne mzdové postupy.

Lean

Zapojíme Vašu spoločnosť do neustáleho zlepšovania, pomôžeme vytvoriť LEAN kultúru so zamestnancami, spoločne nastavíme štíhle riadenie procesov, tokov a úspor tak, aby ste dokázali efektívne vyrábať, byť lídrom vo svojej oblasti a znížili procesnú, ekonomickú a personálnu záťaž spoločnosti.

Krízový manaŽMENT

V prípade nerovnovážneho stavu vo Vašej spoločnosti, vieme detailne posúdiť úzke miesta procesu, urýchlene nastaviť nový proces, zasiahnuť v potrebných oblastiach a prekonať nepriaznivý stav.

Analýza

Tvorba štúdií realizovateľnosti, návratnosti investícií, analýza toku hodnôt pre súčasný a nový stav, logistické prepočty a kalkulácie pre úzke miesta v tokoch a mnohé ďalšie analýzy a nástroje pripravíme tak, aby ste lepšie videli ako funguje organizmus Vašej spoločnosti.