Personalistika

Získáme pro Vás kvalitní lidi a stanovíme optimální mzdové postupy.

Lean

Zapojíme Vaši společnost do neustálého zlepšování, pomůžeme vytvořit LEAN kulturu se zaměstnanci, společně nastavíme štíhlé řízení procesů, toku a úspor tak, abyste dokázali efektivně vyrábět, byt lídrem ve své oblasti a snížili procesní, ekonomickou a personální zátěž společnosti.

Krizový management

V případě nerovnovážného stavu ve Vaší společnosti, víme detailně posoudit úzká místa procesu, urychleně nastavit nový proces, zasáhnout v potřebných oblastech a překonat nepříznivý stav.

Analýza

Tvorba studií realizovatelnosti, návratnosti investicí, analýza toku hodnot pro současný a nový stav, logistické propočty a kalkulace pro úzká místa v toků a mnohé další analýzy a nástroje připravíme tak, abyste lepší viděli jako funguje organismus Vaší společnosti.