Pelias, s.r.o.

Žltá 16/F

851 07  Bratislava

Slovenská republika

e-mail: info@pelias.sk

tel: +421 (0) 903 401 798

IČO: 53 375 599

DIČ: 2121359119

IČ DPH: SK2121359119 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka č. 156154/B

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK86 1100 0000 0029 4311 5726
BIC: TATRSKBX